Optimale werkrelatie met client

Wanneer u bij HeelHelder komt wilt u iets bereiken. We weten uit onderzoek dat een optimaal contact met de hulpverlener hierbij een voorwaarde is. Feedback krijgen als hulpverlener is belangrijk. Het is als klant fijn om te zien hoe u vooruit gaat. Waar mogelijk past HeelHelder daarom Feedback Informed Therapy toe via www.fit-outcomes.com. FIT-Outcomes is een web-based outcome management systeem dat is ontwikkeld ter ondersteuning van het gebruik van de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). Met FIT-Outcomes is het mogelijk om 4 schaalvragen on-line af te nemen en onmiddellijke feedback te ontvangen. Het systeem wordt gebruikt voor kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling. Dit helpt bij het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling.

Beterapp

HeelHelder is in voor eHealth. Met de Beterapp bijvoorbeeld voegt u iets extra’s toe aan het leerproces. U formuleert met de app uw eigen doelen en de activiteiten die u wilt doen om dit te bereiken. Als u dat wilt kan ik tussen de sessies door met u meekijken hoe het met u gaat en wellicht extra ondersteunen. Via VSee video chat help ik jongeren en ouders van ver buiten Zwolle. Klik hier om via VSee in contact te komen.