Info voor deelnemers

Hier vindt u relevante informatie mocht u een training of therapie overwegen.

U kunt gebruik maken van een kennismaking bij uw thuis of in de praktijkruimte. We kunnen nagaan wat u wilt bereiken en hoe u daarbij geholpen wilt worden. Is er na de kennismaking geen “klik” met de trainer en gaan we niet met elkaar verder dan volgt er geen factuur (sessie tarief) voor deze kennismaking. Gaan we wel met elkaar verder dan wordt dit contact gezien als de eerste sessie waarvoor een factuur volgt. Zo kan er dus vrijblijvend kennis gemaakt worden. Want een goed gevoel bij degene met wie u gaat samenwerken is de eerste stap. Lees hier over hoe HeelHelder gebruik maakt van eHealth en FIT-outcomes voor een optimale werkrelatie.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie onze privacyverklaring.

Vergoedingen voor vaktherapie

De aangeboden training of therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars deels vergoed in de aanvullende verzekering. Let hierbij op dat zij de beroepsvereniging FVB erkennen.

Het kan zijn dat het sociale wijkteam, in gesprek met u, besluit tot toekenning van een beschikking voor vaktherapie via een Jeugdwet PGB (jeugd tot 18 jaar). Het wijkteam kijkt heel breed met u als ouders mee.  Wellicht is de uitkomst van dit gesprek dat vaktherapie een middel is om te werken aan doelen die opgesteld worden. Zie ook: https://fvb.vaktherapie.nl/jeugdhulp

Deelname aan de training of therapie van HeelHelder betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden (zie link).

Opdrachtgevers/verwijzers:

Jeugdbescherming Gelderland
Gemeente Zwolle via onderaannemerschap Praktijk Grutsk!
Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Kampen
Cognito Praktijk
Ontdek Autisme
Dimence/ Jeugd GGZ Zwolle
Pro Juventus
Pro Leren & Gedrag
Psychologenpraktijk Ebbers
Zijn Psychologen
Diverse POH van huisartsenpraktijken in Zwolle
 
HeelHelder staat vermeld op de: 
Vind de zorg bij u in de buurt!
AGB-code Zorgverlener: 90-047560
AGB-code Praktijk: 90056138
Lidnummer FVB / NVPMT: 102530
Register Vaktherapie (SRVB) 1010002530
KvK Zwolle: 57760616