Info voor deelnemers

Hier vindt u relevante informatie mocht u een training of therapie overwegen.

U kunt gebruik maken van een kennismaking bij uw thuis of in de praktijkruimte. We kunnen nagaan wat u wilt bereiken en hoe u daarbij geholpen wilt worden. Is er na de kennismaking geen “klik” met de trainer en gaan we niet met elkaar verder dan volgt er geen factuur (sessie tarief) voor deze kennismaking. Gaan we wel met elkaar verder dan wordt dit contact gezien als de eerste sessie waarvoor een factuur volgt. Zo kan er dus vrijblijvend kennis gemaakt worden. Want een goed gevoel bij degene met wie u gaat samenwerken is de eerste stap. Lees hier over hoe HeelHelder gebruik maakt van eHealth en FIT-outcomes voor een optimale werkrelatie.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie onze privacyverklaring.

Vergoedingen voor vaktherapie

De aangeboden training of therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars deels vergoed in de aanvullende verzekering. Let hierbij op dat zij de beroepsvereniging FVB erkennen.

Vaktherapie via een (Jeugdwet) PGB:

Sinds 1-1-2015 kan vaktherapie vergoed voor cliënten tot 18 jaar worden via een Jeugdwet PGB. De therapeut bekijkt met u of de hulpvraag/problematiek van uw kind in aanmerking komt voor een ‘individuele voorziening’. Bij het CJG/wijkteam van de gemeente kunt u een PGB voor vaktherapie aanvragen. Neem contact op voor meer informatie hierover. Zie ook: https://fvb.vaktherapie.nl/jeugdhulp

Deelname aan de training of therapie van HeelHelder betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden (zie link).

Opdrachtgevers/verwijzers:

Jeugdbescherming Gelderland
Gemeente Zwolle
Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Kampen
Cognito Praktijk
Ontdek Autisme
Dimence/ Jeugd GGZ Zwolle
Pro Juventus
Diverse huisartsenpraktijken in Zwolle
 
HeelHelder staat vermeld op de: 
Vind de zorg bij u in de buurt!
AGB-code Zorgverlener: 90-047560
AGB-code Praktijk: 90056138
Lidnummer FVB / NVPMT: 102530
Register Vaktherapie (SRVB) 1010002530
KvK Zwolle: 57760616
BTW-nr: NL 193206766B01