PMT

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode waarbij het lichaam en bewegen de middelen zijn om mensen met problemen in hun ontwikkeling verder te helpen. Bij psychomotorische therapie word geleerd om gevoelens, gedachten en gedrag te herkennen. PMT is een middel om uit het hoofd/denken naar het doen/ervaren te gaan en daarin nieuwe manieren te leren van omgaan met bestaande situaties.

Psychomotorische therapie?

PMT is een therapievorm voor mensen bij wie de problemen lichamelijk tot uiting komen en zichtbaar zijn in bewegingsgedrag. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • hyperactief zijn en die niet om kunnen gaan met lichamelijke spanningen en bewegingsonrust;Jongen en meisje springen

  • door angsten gespannen en geremd zijn in ontwikkeling;

  • onrustig of juist teruggetrokken reageren, niet lekker in je lichaam zitten;

  • snel boos worden en dit afreageren op zichzelf en/of anderen;

  • jezelf niet tot rust kunnen brengen, omgaan met spanningen en stress.

Psychomotorische therapie is een actieve therapie gericht op bijvoorbeeld het opdoen van nieuwe ervaringen, positieve contacten te leggen, leren jezelf te waarderen.  In het werken met kinderen/jongeren wordt het kind altijd gezien als onderdeel van zijn gezin of andere systemen zoals school. Het kan fijn zijn als een van de ouders ook meedoen als dit passend is. We werken dan volgens de principes van Psychomotorische gezinstherapie. Gezien de mijn opleiding en ervaring wordt in de PMT verder gewerkt op basis van de inzichten vanuit mindfulness, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie. Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen met diverse hulpvragen.

Individuele PMT vraagt een investering van €75,- per sessie (BTW vrij). Een kennismaking, waarin we nagaan of er een “klik” is en doelen vaststellen, is vrijblijvend. Als we niet met elkaar verder gaan zijn er namelijk geen kosten aan verbonden.